XIII Sesja Rady Miasta w dniu poniedziałek, 30 grudnia 2019

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 471 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:26:35
Liczba odtworzeń: 571
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019 – 2033;
2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;
13:523) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2020 – 2034;
4) uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2020r.;
14:065) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Mikołajkach na 2020 rok;
14:076) wyboru przedstawiciela Gminy Mikołajki do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020;
14:087) przejęcia z dniem 1 stycznia 2020 roku przez Gminę Mikołajki zadania zarządzania drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta Mikołajki w zakresie całorocznego utrzymania porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo – konserwacyjnych zielenie i zimowego utrzymania;
14:108) ustalenia przebiegu dróg gminnych nr 171005N i 171004N poprzez wydłużenie przebiegu tych dróg o drogi wewnętrzne położone na działkach nr geod. 8-88, 8-66, 8-96/1, 8-28/1 w obrębie Lubiewo, gmina Mikołajki;
14:129) określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
14:1310) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 12/1, Prawdowo;
14:1511) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 398, Tałty;
14:1612) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 73/3, Cudnochy;
14:1713) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 188/8, Plac Kościelny, Mikołajki;
14:2314) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 188/9, Plac Kościelny, Mikołajki;
14:2415) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 188/9, plac Kościelny, Mikołajki;
14:2516) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 5, Grabówka;
14:2617) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości;
14:2718) wyrażenia zgody na najem nieruchomości zabudowanej o powierzchni 16,18 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Łabędzia 1, stanowiącej własność Gminy Mikołajki.
14:328. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14:369. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad