LIII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 29 sierpnia 2022

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 99 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:19:05
Liczba odtworzeń: 193
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:311.Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Gminy Lipno.
16:322.Ustalenie kworum.
16:353.Przyjęcie porządku obrad LIII Sesji Rady Gminy Lipno.
16:454.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, druk nr 401.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Gminy Lipno, druk nr 402.
16:486.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022, druk nr 403.
16:497.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031, druk nr 404.
16:498.Wolne wnioski i informacje.
16:499.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad