LVII sesja Rady Gminy - 2022-08-29

Rada Gminy Krośnice
Czas publikacji: 29 sierpnia 2022
Długość nagrania: 00:16:45
Liczba odtworzeń: 387
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie LVII sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:042.Przyjęcie porządku obrad.
13:063.Przyjęcie protokołów z obrad LIV, LV i LVI sesji.
13:084.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał:
13:091)uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krośnice
13:092)uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krośnice
13:113)uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębach: Bukowice, Dąbrowa, Krośnice i Pierstnica
13:124)uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 w Gminie Krośnice
13:135)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy
13:136)uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Milickiemu
13:147)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice
13:168)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
13:166.Sprawy różne.
13:167.Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Gminy Krośnice.
pokaż cały porządek obrad