LVIII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 sierpnia 2022r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 26 sierpnia 2022
Długość nagrania: 02:44:45
Liczba odtworzeń: 842
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad sesji.
16:072.Sprawdzenie kworum.
16:113.Przedstawienie porządku obrad.
17:024.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:315.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
17:326.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.
17:427.Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Studzianki, gmina Wasilków.
17:468.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/507/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków.
17:489.Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wasilków.
17:5110.Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wasilków.
17:5211.Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.
17:5312.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2022 r.
18:3813.Sprawy różne.
18:3914.Interpelacje i zapytania Radnych.
18:5015.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18:5116.Przyjęcie protokołu LVII sesji Rady Miejskiej.
18:5117.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad