Sesja Rady w dniu czwartek, 25 sierpnia 2022

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 96 dni temu
Długość nagrania: 01:21:20
Liczba odtworzeń: 170
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:221.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
13:232. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. i z dnia 27 lipca 2022 r.
13:334. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych z terenu gminy Kunów do roku szkolnego 2022/2023.
13:395. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022 -2035.
13:436. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok.
13:537. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Miłkowska Karczma.
13:548. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie w okresie między sesjami.
13:559. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w okresie między sesjami.
14:0210. Złożenie do Przewodniczącego Rady na piśmie interpelacji i zapytań.
14:2511. Wolne wnioski i informacje.
14:2612. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad