Sesja Rady w dniu czwartek, 25 sierpnia 2022

Rada Gminy Lubartów
Czas publikacji: 217 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:50:36
Liczba odtworzeń: 323
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:141.Otwarcie Sesji.
10:142. Stwierdzenie kworum.
10:163. Zatwierdzenie porządku obrad.
10:174. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy Lubartów.
10:265. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10:296. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubartów na rok szkolny 2022/2023.
10:337. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów.
10:418. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie przez Gminę Lubartów do Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
10:439. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
10:5710. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10:5711. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
11:0312. Wolne wnioski i zapytania.
11:0313. Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad