LII Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 23 sierpnia 2022

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 23 sierpnia 2022
Długość nagrania: 03:20:53
Liczba odtworzeń: 1080
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
15:27a)zmiany uchwały Nr XI/127/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Augustowa
b)zmian budżetu miasta na rok 2022,
c)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.
3.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad