Sesja Rady w dniu piątek, 12 sierpnia 2022

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 42 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:36:34
Liczba odtworzeń: 113
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
-wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrda projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/542/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
-wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wkładu pieniężnego oraz objęcia dodatkowych udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Siedlcach
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystywania dotacji celowej z budżetu Miasta Siedlce stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Siedlce.
a)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/542/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
b)uchwały w sprawie wkładu pieniężnego oraz objęcia dodatkowych udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Siedlcach
16:066.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad