Sesja Rady w dniu czwartek, 11 sierpnia 2022

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 12 sierpnia 2022
Długość nagrania: 01:02:21
Liczba odtworzeń: 560
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Krasiczyn w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja kładki wiszącej na rzece San w Korytnikach w ciągu drogi nr 2085R Korytniki – Krasiczyn”.
5.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustalona w budżecie na 2022 rok.
6.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.
7.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”.
9.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
14:0410.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad