XI Sesja Rady Powiatu 17 Grudnia 2019

Rada Powiatu Szamotulskiego
Czas publikacji: 584 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:14:41
Liczba odtworzeń: 617
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:101.Otwarcie sesji.
12:152. Stwierdzenie prawomocności sesji.
12:163. Powołanie Sekretarza obrad.
12:214. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 9 grudnia do 20 grudnia 2019 r.
12:245. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
12:256. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Szamotulskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
12:297.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Szamotulski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
12:318. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
13:249. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037.
13:3710. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
13:3811. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych i Rady Powiatu Szamotulskiego na rok 2020.
13:4312.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Szamotulskiego.
14:2213.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Szamotulskiego.
14:2214. Interpelacje i zapytania.
15:0715. Wolne głosy i wnioski.
15:0716. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Szamotulskiego - najnowsze transmisje z obrad

113 dni 18 godzin temu 147
148 dni 4 godziny temu 216
204 dni 13 godzin temu 221
226 dni 17 godzin temu 214
406 dni 12 godzin temu 462
434 dni 12 godzin temu 415
Pokaż wszystkie transmisje