LII Sesja Rady Powiatu Wołowskiego w dniu 4 sierpnia 2022 r.

Rada Powiatu Wołowskiego
Czas publikacji: 12 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:37:17
Liczba odtworzeń: 55
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie sesji.
14:092. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
14:103. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
14:104. Wnioski i oświadczenia obywatelskie.
14:155. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/260/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
14:586. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1273D i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
15:157. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołowskiego.
15:358. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami.
15:379. Informacja Przewodniczącego Rady na temat działalności w okresie międzysesyjnym.
15:3910. Interpelacje i zapytania radnych.
15:3911. Wnioski i oświadczenia radnych.
15:4012. Wolne głosy, komunikaty.
15:4013. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad