LVI sesja Rady Gminy - 2022-08-05

Rada Gminy Krośnice
Czas publikacji: 5 sierpnia 2022
Długość nagrania: 00:16:35
Liczba odtworzeń: 515
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:041.Otwarcie LVI sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał:
11:111)w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
11:162)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035
11:163.Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Gminy Krośnice.
pokaż cały porządek obrad