XLIII Sesja Rady Powiatu w Śremie (05.08.2022)

Rada Powiatu w Śremie
Czas publikacji: 13 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:18:23
Liczba odtworzeń: 54
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
10:022.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10:033.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
10:034.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
10:065.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok.
10:166.Interpelacje i zapytania Radnych.
10:177.Wnioski i oświadczenia Radnych.
10:178.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10:189.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad