LIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 2 sierpnia 2022 roku

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 13 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:06:49
Liczba odtworzeń: 60
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:481.Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:492. Uchwalenie porządku obrad.
09:503. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:504. Interpelacje i zapytania radnych.
09:505. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
09:58a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2022;
10:00b) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030;
10:07c) rozpatrzenia skargi z dnia 27.06.2022r.
10:07d)ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz określenia warunków zwolnienia od ich ponoszenia.
10:337. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
10:418. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
10:519. Zapytania i wolne wnioski.
10:5210. Zamknięcie LIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad