XXXVII Sesja Rady Miejskiej - 04.08.2022 r.

Rada Miejska w Szepietowie
Czas publikacji: 14 dni temu
Długość nagrania: 00:41:19
Liczba odtworzeń: 62
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:191.Otwarcie Sesji.
10:192.Wnioski do porządku dziennego obrad.
10:313.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
10:314.Interpelacje i zapytania radnych.
10:385.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Wojny – Pogorzel oraz Nowe Zalesie w gminie Szepietowo.
10:586.Wolne wnioski.
10:587.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad