LVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 3 sierpnia 2022

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 121 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:14:22
Liczba odtworzeń: 209
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:301.Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Nidzicy i przedstawienie porządku obad.
15:302.Podjęcie uchwał w sprawach:
15:251)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok;
15:262)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036;
15:283)projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego "Nidzica-Południe" na terenie Gminy Nidzica;
15:294)projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego "Nidzica-Południe" na terenie Gminy Nidzica;
15:305)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
15:313.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad