XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sadki, 4 sierpnia 2022 r.

Rada Gminy Sadki
Czas publikacji: 14 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:16:26
Liczba odtworzeń: 85
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie zmian porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadki.
4. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad