XL sesja Rady Gminy Chrząstowice w dniu 3 sierpnia 2022 r.

Rada Gminy Chrząstowice
Czas publikacji: 14 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:25:43
Liczba odtworzeń: 74
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:001.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
15:172.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
15:193.Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
15:204.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Chrząstowice.
15:215.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
15:226.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
15:227.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2022 rok.
15:238.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
15:239.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
15:2410.Wolne wnioski i zapytania.
15:2511.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15:2512.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad