XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu środa, 3 sierpnia 2022

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Czas publikacji: 14 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:40:33
Liczba odtworzeń: 135
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żyrardowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Żyrardowskiego za rok 2021.
10. Informacja o pracy Zarządu.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad