Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu den 18 juli 2022

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 15 dni temu
Długość nagrania: 00:37:02
Liczba odtworzeń: 80
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjecie uchwały w sprawie zmiany budzetu Gminy Ropa na rok 2022 /druk nr 42/.
5.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarne w Ropie /druk nr 43/.
6.Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Ropa.
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad