XL sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 29 lipca 2022
Długość nagrania: 00:12:34
Liczba odtworzeń: 750
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:061.Przedstawienie porządku obrad.
11:092.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
11:123.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
11:134.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad