Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2022 r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 132 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:03:16
Liczba odtworzeń: 204
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:451.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
13:022. Przyjęcie porządku obrad.
13:023. Informacja dotycząca finansowania działalności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Gminie Kunów.
13:064. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022-2035.
13:155. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok.
13:266. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów.
13:237.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
13:318. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic ich obwodów.
13:359. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
13:4010. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Kunów.
13:4511. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 -letnie i dzieci młodsze.
13:4612. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad