21.07.2022 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XLII

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 69 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:07:25
Liczba odtworzeń: 167
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:091.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności
13:102.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
3.Podjęcie uchwał:
13:13a)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2022
13:134.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych
13:145.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad
pokaż cały porządek obrad