Sesja Rady w dniu środa, 20 lipca 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 139 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:30:53
Liczba odtworzeń: 391
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:071.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:112.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:143.Przyjęcie protokołu z sesji.
11:404.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:441)zmiany uchwały nr 163/XXII/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Gąbin.
11:482)zmiany uchwały Nr 172/XXIV/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Gąbin, Nowe Grabie, Dobrzyków, Karolew, Grabie Polskie, Górki, Lipińskie, Stary Kamień, Borki, Koszelew, Piaski, Czermno.
11:503)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Gąbin, na rok szkolny 2022/2023,
11:554)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031
11:585)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2022 rok
12:346.Zapytania i wolne wnioski.
12:347.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje