LXV SESJA RADY POWIATU W OPATOWIE, 19 lipca 2022

Rada Powiatu w Opatowie
Czas publikacji: 20 lipca 2022
Długość nagrania: 02:14:44
Liczba odtworzeń: 919
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:041.1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
12:052. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
12:073. 3. Przyjęcie porządku obrad.
12:174. 4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
12:345. 5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
12:346. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
12:38a) a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 – 2026,
12:42b) b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
12:45c) c) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie,
12:58d)d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
12:581)1) ustalenie ilości osób w składzie Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu w liczbie 9
12:582)2) głosowanie nad kandydaturą do składu komisji: Kazimierz Żółtek
13:04e) e) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
13:031)1) ustalenie ilości osób w składzie Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej w liczbie 7
13:032)2) głosowanie nad kandydaturą do składu komisji: Agnieszka Łuba-Mendyk
13:13f) f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu,
13:111)1) skreślenie pkt. 6 z uchwały
13:122)2) ustalenie ilości osób w składzie Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu w liczbie 9
13:123)3) głosowanie nad kandydaturą do składu komisji: Maciej Wolański
13:26g) g) o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej,
13:251)1) skreślenie pkt. 1,4,5 z uchwały
13:262)2) ustalenie ilości osób w składzie Komisji rewizyjnej w liczbie 3
13:263)3) głosowanie nad kandydaturą do składu komisji: Aneta Bławat
13:524)4) skreślenie ust. 3 i 4 z paragrafu 1
13:545)5) wybór Przewodniczącego: kandydatura Aneta Bławat
h) h) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
14:011)1) skreślenie pkt. 1,3 z uchwały
14:062)2) ustalenie ilości osób w składzie Komisji skarg, wniosków i petycji w liczbie 4
14:073)3) głosowanie nad kandydaturą do składu komisji: Alicja Frejlich
14:13i) i) nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
14:187. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14:188.8. Zakończenie obrad LXV sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad