LVIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 19 lipca 2022 r. o godz. 14.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 71 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:06:40
Liczba odtworzeń: 289
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie obrad LVIII sesji i stwierdzenie kworum.
14:082. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
14:103.Przyjęcie porządku obrad.
14:114. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14:135.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (LVIII_500_2022).
14:176.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (LVIII_501_2022).
14:197. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (LVIII_502_2022).
14:208. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności (LVIII_503_2022).
14:289. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stryków pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków" (LVIII_504_2022).
14:5010. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LVIII_505_2022).
15:0011. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LVIII_506_2022).
15:0112.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie (LVIII_507_2022).
15:0213. Zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 26 maja 2022 r.
15:0314. Zatwierdzenie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r.
15:0415. Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r.
15:0516. Zatwierdzenie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2022 r.
15:1117. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
15:1118. Zamknięcie obrad LVIII sesji.
pokaż cały porządek obrad