Sesja Rady w dniu czwartek, 14 lipca 2022

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 137 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:36:20
Liczba odtworzeń: 276
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:021.Otwarcie posiedzenia.
11:022.Stwierdzenie prawomocności obrad.
11:033.Przyjęcie porządku obrad.
11:194.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok.
11:295.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.
11:346.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
11:367.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad