LI Sesja Rady w dniu poniedziałek, 11 lipca 2022

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 11 lipca 2022
Długość nagrania: 00:08:50
Liczba odtworzeń: 601
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:361.Otwarcie obrad LI Sesji Rady Gminy Lipno.
16:362.Ustalenie kworum.
16:383.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno, dla obszaru położonego w miejscowości Lipno w rejonie ulic Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich, druk nr 392.
16:394.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, druk nr 393.
16:415.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022, druk nr 394.
16:426.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031, druk nr 395.
16:437.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2022 roku, druk nr 396.
16:438.Wolne wnioski i informacje.
16:449.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad