Sesja Rady w dniu wtorek, 28 czerwca 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 155 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:53:52
Liczba odtworzeń: 425
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podziękowanie za wieloletnią współpracę dla pań: Danucie Konkol, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach, Renacie Lemisiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głobinie i Teresie Graczyk, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
a) Przerwa
3. Informacja Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z przeglądu OSP z terenu Gminy Słupsk i Barszczu Sosnowskiego.
4. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Słupsk
b) - druk Nr 2 w sprawie planu pracy Rady Gminy Słupsk
c) - druk Nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce
d) - druk Nr 4 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP
e) - druk Nr 5 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka działki drogowej nr 123 obręb Krzemienica
f) - druk Nr 6 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030"
g) - druk Nr 7 w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXVIII/304/2020 Rady Gminy Słupsk w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora Gminy Słupsk na lata 2021 - 2025”
h) - druk Nr 8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 r.
i) - druk Nr 9 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
j) - druk Nr 10 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Słupsk Sołectwa Płaszewko.
k) - druk Nr 11 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/315/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Słupsk
l)- druk Nr 12 w sprawie zawiadomienia wnioskodawcy o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad