L Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu czwartek, 30 czerwca 2022

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 334 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 05:45:39
Liczba odtworzeń: 848
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:121.Otwarcie obrad.
13:222.Przedstawienie porządku obrad.
13:433.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
14:15a)nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Miasta Augustowa,
14:18b)Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego,
14:25c)zmiany Uchwały nr XLVIII/494/2022 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów,
14:27d)przystąpienia Gminy Miasta Augustów do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu,
14:44e)wyrażenia zgody za zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
15:15f)zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z.o.o.,
15:32g)zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Miasto Augustów,
15:54h)zmian budżetu miasta na 2022 rok,
16:00i)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.
16:395.Rozpatrzenie informacji Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie ustalenia zaistnienia w Urzędzie Miejskim w Augustowie czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych.
17:36a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie ustalenia zaistnienia w Urzędzie Miejskim w Augustowie czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych.
17:376.Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej z 25.05.2022 r.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad