Sesja Rady w dniu czwartek, 30 czerwca 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 159 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:22:22
Liczba odtworzeń: 369
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:591.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:012.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:053.Przyjęcie protokołu z sesji.
11:144.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:161)nieodpłatnego przekazania majątku gminy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 7a w Gąbinie
11:202)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031
11:243)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2022 rok.
12:176.Zapytania i wolne wnioski.
12:177.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje