LV sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 24.06.2022 godz. 13.00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 24 czerwca 2022
Długość nagrania: 00:19:20
Liczba odtworzeń: 1282
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:051.Otwarcie Sesji.
13:052.Przedstawienie porządku obrad.
13:053.Przyjęcie protokołu z LIII (53), LIV (54) Sesji.
13:104.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:165.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
7.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)uchwalenia Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 2022-2025,
b)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037,
c)zmian budżetu powiatu w roku 2022,
d)rozpatrzenia wniosku nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – referuje Przewodnicząca Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
8.Interpelacje Radnych.
9.Zapytania Radnych.
10.Wnioski i oświadczenia Radnych.
11.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
12.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
13.Sprawy różne.
14.Wolne wnioski.
15.Głos wolny.
13:1916.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad