XXXVI Sesja Rady w dniu czwartek, 23 czerwca 2022

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 5 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 02:16:45
Liczba odtworzeń: 26
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
2.Wnioski do porządku obrad
3.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok
4.Podjęcie uchwał:
a)uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2021
b)uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka za rok 2021
c)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka
d)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
e)uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2022 rok
5.Informacja z działalności Gminnego Centrum Kultury za 2021 rok
6.Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami
12:197.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad