XXXIX Sesja Rady Powiatu Tucholskiego - 23.06.2022 r.

Rada Powiatu Tucholskiego
Czas publikacji: 5 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 03:07:36
Liczba odtworzeń: 20
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
09:092. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
09:123. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
09:144. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
09:295. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Raport o stanie Powiatu Tucholskiego za 2021 r.
a)przedstawienie raportu,
b)debata,
09:45c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.
7.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym:
a)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,
b)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
09:53d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2021 rok.
09:558.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
10:419.Drogi publiczne: sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2021 r.
10:5610. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r.
11:1311. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
11:1412. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.
11:1613.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
11:1914.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Tucholski Związek Powiatowo-Gminny".
11:1915.Składanie zapytań i interpelacji.
11:4816.Wnioski i oświadczenia radnych.
11:4917.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad