Sesja Rady w dniu piątek, 10 czerwca 2022

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 218 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:58:25
Liczba odtworzeń: 312
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/314/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności /projekt nr 574.2022/
2.w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/316/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz załącznika nr 3 do niniejszej uchwały projekt nr 575.2022/
3.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad