XXXIII Sesja Rady - 24.06.2022

Rada Gminy Wąwolnica
Czas publikacji: 5 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:44:15
Liczba odtworzeń: 23
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie obrad.
09:112.Przyjęcie porządku obrad.
09:113.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Wąwolnica.
09:124.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
09:305.Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
6.Raport o stanie gminy:
09:42a)przedstawienie raportu o stanie gminy;
09:43b)debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy;
09:57c)podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wąwolnica.
7.Absolutorium dla Wójta Gminy Wąwolnica:
10:00a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok;
10:03b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
10:03c)zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego;
10:07d)zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wąwolnica za 2021 rok;
10:12e)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej;
10:14f)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok;
10:47g)podjęcie uchwaływ sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąwolnica z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
11:108.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
11:139.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok.
11:1710.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
11:2111.Interpelacje i zapytania radnych.
11:4712.Wolne wnioski i informacje.
11:4713.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Wąwolnica - najnowsze transmisje z obrad

5 dni 18 godzin temu 23
28 dni 19 godzin temu 61
61 dni 18 godzin temu 96
102 dni 20 godzin temu 121
180 dni 18 godzin temu 247
225 dni 20 godzin temu 245
264 dni 11 godzin temu 314
281 dni 21 godzin temu 267
281 dni 21 godzin temu 253
281 dni 21 godzin temu 260
Pokaż wszystkie transmisje