Sesja Rady Miejskiej 22 czerwca 2022 r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 167 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:13:12
Liczba odtworzeń: 299
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:351.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
14:362. Przyjęcie porządku obrad.
14:423. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Kunów.
14:464. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok.
14:465. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad