XLVIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 czerwca 2022 r.

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 349 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 03:11:45
Liczba odtworzeń: 536
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:071.Otwarcie obrad.
11:172.Przedstawienie porządku obrad.
11:183.Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 maja 2022 r.
11:194.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
11:235.Raport o stanie Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
11:23a)rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Kaliskiego i debata nad raportem,
11:23b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum zaufania.
11:576.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok i podjęcie uchwał:
11:43a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok,
11:57b)w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
7.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
12:06a)w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 rok na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku znajdującym się w rejestrze zabytków, znajdującym się na obszarze powiatu kaliskiego,
12:08b)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów,
12:10c)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny,
12:11d)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków – Kolonia,
12:12e)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie,
12:13f)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek,
12:15g)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków,
12:16h)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin,
12:17i)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek,
12:18j)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn,
12:20k)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki,
12:30l)w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków
13:51m)w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego,
13:52n)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
13:53o)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2022 – 2030
14:058.Interpelacje i zapytania radnych.
14:149.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:1610.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad