Sesja Rady w dniu 21 czerwca 2022r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 98 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:01:36
Liczba odtworzeń: 200
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:012.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:043.Kompleksowa ocena stanu technicznego oraz zakresu niezbędnych inwestycji i remontów dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Łaziska Górne.
15:054.Ocena lokalizacji i stanu technicznego miejskich boisk, placów zabaw, ścieżek zdrowia, ścieżek rowerowych i innych terenów rekreacyjno-sportowych (nie dotyczy obiektów administracji MOSiR).
15:135.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łaziska Górne na rok 2022 uchwalonym Uchwałą nr XXXIX/389/21 z dnia 14.12.2021 r.
15:136.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXXIX/390/21 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2022.
15:147.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXXIX/388/21 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035.
15:158.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łaziska Górne na rok szkolny 2022/2023.
15:169.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łaziska Górne.
15:1710.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień z realizacji tego obowiązku.
15:1711.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/368/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Miasta Łaziska Górne.
15:1912.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 2287/182 oraz 2288/185 położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Górnośląskiej.
15:1913.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Spacerowej i Poziomkowej.
15:2014.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących prawo użytkowania wieczystego osób fizycznych na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Łaziska Górne.
15:2115.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/190/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2020-2026.
15:2216.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na II półrocze 2022.
15:4817.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łaziska Górnych w okresie międzysesyjnym.
16:0118.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:0119.Zamknięcie sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

20 dni 22 godziny temu 126
77 dni 23 godziny temu 212
98 dni 23 godziny temu 200
126 dni 20 godzin temu 218
154 dni 19 godzin temu 389
189 dni 23 godziny temu 318
238 dni 23 godziny temu 449
287 dni 23 godziny temu 536
308 dni 23 godziny temu 780
378 dni 23 godziny temu 570
393 dni 16 godzin temu 536
Pokaż wszystkie transmisje