Sesja Rady w dniu 21 czerwca 2022r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 22 czerwca 2022
Długość nagrania: 01:01:36
Liczba odtworzeń: 669
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:012.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:043.Kompleksowa ocena stanu technicznego oraz zakresu niezbędnych inwestycji i remontów dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Łaziska Górne.
15:054.Ocena lokalizacji i stanu technicznego miejskich boisk, placów zabaw, ścieżek zdrowia, ścieżek rowerowych i innych terenów rekreacyjno-sportowych (nie dotyczy obiektów administracji MOSiR).
15:135.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łaziska Górne na rok 2022 uchwalonym Uchwałą nr XXXIX/389/21 z dnia 14.12.2021 r.
15:136.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXXIX/390/21 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2022.
15:147.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXXIX/388/21 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035.
15:158.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łaziska Górne na rok szkolny 2022/2023.
15:169.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łaziska Górne.
15:1710.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień z realizacji tego obowiązku.
15:1711.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/368/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Miasta Łaziska Górne.
15:1912.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 2287/182 oraz 2288/185 położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Górnośląskiej.
15:1913.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Spacerowej i Poziomkowej.
15:2014.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących prawo użytkowania wieczystego osób fizycznych na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Łaziska Górne.
15:2115.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/190/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2020-2026.
15:2216.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na II półrocze 2022.
15:4817.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łaziska Górnych w okresie międzysesyjnym.
16:0118.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:0119.Zamknięcie sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad