XLIX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 30.05.2022 r. godz. 13:00

Rada Gminy Ostróda
Czas publikacji: 183 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:52:53
Liczba odtworzeń: 263
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy Ostróda.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Ostróda.
4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej Ostródzie.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022-2035.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z boisk sportowych należących do Gminy Ostróda.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.
12.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14.Wolne wnioski i informacje.
15.Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
pokaż cały porządek obrad