Sesja Rady w dniu wtorek, 21 czerwca 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 21 czerwca 2022
Długość nagrania: 01:18:16
Liczba odtworzeń: 594
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:401.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
10:422.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
10:463.Przyjęcie protokołu z sesji.
10:534.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
10:551)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
10:582)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031
11:013)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2022 rok
11:556.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad