L sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 14 czerwca 2022 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 63 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:17:10
Liczba odtworzeń: 132
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym w formie pomocy sąsiedzkiej i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
2)w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz przystąpienia gminy Wieruszów do realizacji projektu-Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów,
4.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad