Sesja Rady w dniu wtorek, 14 czerwca 2022

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Czas publikacji: 167 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:14:35
Liczba odtworzeń: 273
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:111.Otwarcie obrad
10:132.Przyjęcie porządku obrad
10:133.Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Kępnie
10:144.Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
10:145.Interpelacje i zapytania radnych
10:156.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
10:157.Odpowiedzi na zapytania radnych
11:258.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kępno za 2021 rok
12:049.Debata nad raportem o stanie Gminy Kępno za 2021 rok
10.Podjęcie uchwał w sprawach
12:09a)Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno wotum zaufania
13:15b)Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępno za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2021 rok
13:29c)Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno
13:3111.Wolne wnioski i informacje
13:3112.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad