LVII Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 172 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:20:18
Liczba odtworzeń: 380
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2022-2030.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2022 rok.
5.Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad