XLII Sesja Rady Powiatu Słupskiego - 31.05.2022

Rada Powiatu Słupskiego
Czas publikacji: 66 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:53:50
Liczba odtworzeń: 101
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie protokołu XLI sesji.
4.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
5.Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na których gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 rok.
6.Sprawozdanie z realizacji ,,Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok”.
7.Podjęcie uchwał:
1.w sprawie Programu dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2022 r,
2.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r,
3.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,
8.Wnioski i oświadczenia radnych.
9.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad