Sesja Rady Miejskiej 9 czerwca 2022r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 172 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:35:53
Liczba odtworzeń: 246
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:431.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
14:442. Przyjęcie porządku obrad.
15:103. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego Miasto Kunów.
15:174. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka- część B.
15:175. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad