Sesja Rady w dniu czwartek, 26 maja 2022

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Czas publikacji: 9 czerwca 2022
Długość nagrania: 01:17:53
Liczba odtworzeń: 536
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:181.Otwarcie obrad
13:202.Przyjęcie porządku obrad
13:203.Przyjęcie protokołu z obrad z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Kępnie
13:294.Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
13:305.Interpelacje i zapytania radnych
13:336.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
13:337.Odpowiedzi na zapytania radnych
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
13:39a)Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2022-2041
13:55b)Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok
13:59c)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępnie
14:08d)Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Myjomice
14:13e)Uchwała w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie.
14:319.Wolne wnioski i informacje
14:3110.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad