XLI Sesja Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 3 czerwca 2022

Rada Miejska w Tucznie
Czas publikacji: 76 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:47:22
Liczba odtworzeń: 204
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
09:083.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej w Tucznie.
09:234.Informacja Burmistrza Tuczna z działalności międzysesyjnej.
09:325.Podjęcie Uchwały Nr XLI/314/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Marcinkowice"
09:396.Podjęcie Uchwały Nr XLI/315/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie opłaty miejscowej.
09:427.Podjęcie Uchwały Nr XLI/316/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Tuczno.
8.Podjęcie Uchwały Nr XLI/317/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 13/4 obręb Martew stanowiącej własność Gminy Tuczno.
10:329.Podjęcie Uchwały Nr XLI/318/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
10:3610.Podjęcie Uchwały Nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmiany statutu "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie.
10:4611.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
10:4712.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10:4713.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tucznie.
10:4714.Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie.
pokaż cały porządek obrad