sesja nr XLVIII z 28 kwietnia 2022 r.

Rada Gminy Kobylnica
Czas publikacji: 76 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:26:00
Liczba odtworzeń: 199
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
09:082.Przyjęcie porządku obrad.
09:113.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
09:114.Informacja dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
09:131)zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylnica,
09:172)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
09:223)o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok,
09:244)wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
09:255)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 32/11, położonej w obrębie Płaszewo, w gminie Kobylnica.
09:266)zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
09:266.Interpelacje i zapytania radnych.
09:277.Wolne wnioski.
09:278.Zakończenie XLVIII sesji Rady Gminy Kobylnica.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Kobylnica - najnowsze transmisje z obrad

2 dni 1 godzinę temu 19
44 dni 23 godziny temu 116
44 dni 23 godziny temu 113
68 dni 23 godziny temu 135
76 dni 2 godziny temu 199
93 dni 2 godziny temu 142
139 dni 3 godziny temu 191
247 dni 23 godziny temu 308
Pokaż wszystkie transmisje