Sesja Rady w dniu czwartek, 2 czerwca 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 187 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:18:33
Liczba odtworzeń: 325
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:451.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
12:472.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
12:503.Przyjęcie protokołów z sesji.
13:214.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
13:225.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2021.
13:506.Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Gąbin za rok 2021.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
13:581)wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.
14:072)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania fiansnowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
14:253)udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
14:598.Zptyania i wolne wnioski.
9.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje